Akü Nedir?

 Traksiyoner aküler; elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden ve devresine alıcı bağlandığı zaman bu enerjiyi tekrar elektrik enerjisine çevirerek dış devreye veren bir enerji kaynağıdır. 

Traksiyoner Akü ve Hücre

2 Voltluk Hücreler

 Traksiyoner Aküler; istenen voltaj ve kapasite değerine göre sayıları, özellikleri değişen 2 voltluk hücrelerin, çelik bir kazan içerisinde seri olarak bağlanması ile oluşmaktadır. Traksiyoner akülerin kullanıldığı bazı uygulamalar, forklift, istif makineleri ve akülü transpaletlerin malzeme kaldırma ve taşıma işlemlerinde, havaalanı yer hizmetleri araçlarında, taşıyıcı yada kaldırma platformlarında, yer altı maden lokomotifi çekicilerinde, temizlik makinelerinde kullanılırlar. 

Pozitif Plakalar

 Pozitif plakalarda aktif madde kurşun peroksittir (PbO2). Pozitif plaka ızgara ve üzerine sıvanan kurşun peroksitten oluşur. Pozitif plaka kurşun peroksitten dolayın koyu kahve rengindedir. Pozitif plakalar ana gövdeye bağlı 19 adet kurşun ızgaralardan oluşur. Bu ızgaralara gauntlet kumaşlı tüpçükler takılarak toz halindeki aktif madde, vibrasyon metoduyla, tüpçüklerin içerisine doldurulur. Tüpçüklerin açık olan altları, plastik tıkaç dizişi ile kapatılır. Böylece hem aktif maddenin, tüpçükler içinde kalması sağlanır, hem de kurşun çubukların ve tüpçüklerin düz sıralar halinde sallanmadan durması temin edilir. Bu tür pozitif plakalar yapmaktaki hedef, aktif maddenin tüpçük içinde muhafaza edilerek, dökülmesini engellemektir. 

Negatif Plakalar

 Negatif plakalar, üzerine sıvanan aktif maddeyi güçlendirecek nitelikte kurşun alaşımından özel olarak dökülmüş ızgaraların kurşun oksit pastanın sıvanmasıyla üretilmişlerdir. 

Seperatörler

  Akülerde genellikle pozitif ve negatif plakalar arasına ayırıcı olarak separatör yerleştirilir. Separatörler, plakaların mekaniksel olarak birbirinden ayırmak ve herhangi bir temasa izin vermemek için kullanılır. Separatör, kısa devreyi önlemek amacıyla her plakanın arasına yerleştirilmiştir. Pozitif ve negatif plaklar arasındaki yüksek kalitedeki mikroporoz seperatörler akım geçirgenliği sağlayarak aynı zamanda plakaların birbirine temasını engellemektedir. 

Elektrolit

 Sülfürik asit, saf su karışımı olan bir sıvıdır. Yüksek çevrim sayısı ve düşük korozyon için optimize edilmiş 1.280 gr/cm3 yoğunlukta sülfürik asit kullanılmaktadır. Yoğunluğun en çok kullanılan birimi “gr/cm3 ” veya “kg/lt”dir. Birimlerden de anlaşılacağı gibi, yoğunluk, bir birim hacimdeki elektrolitin ağırlığıdır. Örneğin bir akü hücresinde,1 cm3’lük hacim işgal eden elektrolitin ağırlığı 1.280 gr. ise, o akünün elektrolit yoğunluğu 1.280 gr/cm3’tür denir. Elektrolit yoğunluğu, çoğunlukla “Hidrometre” denilen aletle ölçülür. Alet, ölçekli bir cam şamandıranın sıvı içinde yüzmesi esasına göre çalışır.